Hướng dẫn sử dụng Men's Defence

Men's Defence – hướng dẫn sử dụng

hướng dẫn sử dụng người Đàn ông của quốc Phòng

Sử dụng ma túy nên được theo hướng dẫn, chỉ trong trường hợp này, nhà sản xuất bảo đảm một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, điều trị của tuyến tiền liệt. Hướng dẫn bên dưới chi tiết cách để sử dụng thuốc Men's Defence, trong trường hợp ông bị mất hướng dẫn sử dụng cung cấp với các hộp với các sản phẩm.

Có 1 viên nang có nghĩa là trước khi ăn, uống nhiều nước sạch. Tất nhiên thời gian là 30 ngày, đặc biệt là trong trường hợp phức tạp có thể yêu cầu thêm thời gian để chữa trị hoàn thành và phục hồi chức năng của các tuyến tiền liệt.

Chỉ sử dụng

Sử dụng viên nang Men's Defence cho việc điều trị hoặc phòng tuyến tiền liệt nếu bạn có kinh nghiệm các triệu chứng tiếp theo:

  • Đốt và đau đớn khi đi vào phòng tắm đi tiểu thường xuyên.
  • Đau trong chậu, tinh hoàn thấp trở lại.
  • Cương cứng yếu hay vắng mặt của nó.
  • Không có khả năng đạt được phát hành tình dục.

Chống chỉ để sử dụng

Viên nang không có tác dụng phụ và chỉ định, mỗi người đàn ông ở Việt nam, có thể sử dụng thuốc điều trị cho tuyến tiền liệt.